ทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ Floating Solar แห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CPLI

 

CP Group ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศพร้อมกับบูรณาการมาตรการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้น้อยที่สุด

 

CPLI กับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute (CPLI) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ ทั้งการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และ การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการดำเนินกิจการโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยได้ร่วมมือกับบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินโครงการพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนผิวน้ำ (Floating Solar) โดยติดตั้งที่บริเวณบ่อเก็บน้ำ ภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล หรือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง

 

Floating Solar คืออะไร?

Floating Solar คือการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งในรูปแบบนี้ ระบบจะลอยอยู่บนผิวน้ำของแหล่งน้ำนิ่ง แผงโซล่า (PV Module) จะถูกติดตั้งบนทุ่น (Pontoon) ที่ถูกผลิตและออกมาแบบมาเพื่อลอยน้ำและรองรับน้ำหนักของแผงโซล่าโดยเฉพาะ โดยทั้งระบบจะถูกยึดโดยสายเคเบิ้ลที่ฝั่งหรือใต้น้ำเพื่อให้ทุ่นลอยอยู่กับที่

Floating Solar นั้นเป็นทางเลือกด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประโยชน์สูง และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แม้ไม่มีพื้นที่บนหลังคามากพอในการติดตั้ง Rooftop Solar แต่มีบ่อน้ำนิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 

CPLI และโครงการ Floating Solar แห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์

      ระบบ Floating Solar ที่สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์แห่งนี้มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ 830.76 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,190,000 หน่วยต่อปี หากเทียบกับการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือน จะเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนทั่วไป 55 หลังคาเรือน ช่วยลดคาร์บอนได้ 2,042 ตัน CO2e ต่อปี

โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งทั้งสิ้น 6 เดือน โดยรูปแบบการติดตั้งระบบ Floating Solar มีอุปสรรคหรือความยากลำบากที่ต่างออกไปจากระบบ Solar Farm ตั้งแต่เรื่องการสำรวจพื้นที่จนถึงการติดตั้ง ดังนี้

  •     การติดตั้งจำเป็นต้องทราบความตื้น ลึก ของบ่อน้ำ ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการทำ Contour เพื่อวัดลักษณะของบ่อ
  •     บ่อน้ำที่ติดตั้งควรเป็นบ่อน้ำนิ่ง จำเป็นต้องมีการเก็บประวัติระดับน้ำในบ่อ เพื่อลดความเสี่ยงน้ำแห้ง
  •     เนื่องจากการประกอบไม่สามารถทำในน้ำได้ จึงต้องมีการประกอบบนพื้นดิน ทำให้ต้องมีความรอบคอบเป็นพิเศษ
  •     ระบบไฟฟ้าที่อยู่บนผิวน้ำ ทำให้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า ทางผู้รับเหมาจึงต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ

 

CPLI กับการเดินหน้าเพื่อมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง

สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ อย่างต่อเนื่อง เพราะเราคำนึงว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้ คือประโยชน์ที่เราสามารถส่งมอบให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร หรือเป็นการดำเนินการตาม “ปรัชญา 3 ประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยืดถือเป็นคุณธรรมและหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจนั่นเอง