โอกาสดีๆ มาแล้ว ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัคร เถ้าแก่น้อย รุ่น 15

โอกาสดีๆ มาแล้ว ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัคร เถ้าแก่น้อย รุ่น 15 สาขาเกษตรศาสตร์,เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เกษตร , Supply Chain, Logistic ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Future Leader Program (FLP15) – โครงการเถ้าแก่น้อย… ประตูบานแรกสำหรับน้อง ๆ จบใหม่ในการก้าวเข้าสู่ “การเป็นผู้นำรุ่นใหม่” กับโอกาสที่จะได้รับมากมายและได้เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

✅โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารระดับสูง
✅โอกาสในการลงมือทำจริง ตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
✅โอกาสในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสายงาน
✅โอกาสในการพัฒนาทักษะ เทคนิค และความรู้ จากประสบการณ์จริง
✅โอกาสในการพัฒนา Entrepreneurial Mindset เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำในอนาคต

🔍ทำความรู้จัก FLP >> https://www.youtube.com/watch?v=cN6xDrpj2HU
💙ประสบการณ์ประทับใจจากรุ่นพี่ >> https://www.youtube.com/watch?v=jheXDGql7aI&t=114s