พาณิชย์มั่นใจข้าวไทยในตลาดมาเลเซียช่วงครึ่งหลังปี 65 โตต่อเนื่อง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมฯ ประชุมหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลการนำเข้าข้าวของรัฐบาลมาเลเซีย (Padiberas Nasional Berhad: BERNAS) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในฐานะเซลล์แมนประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ผ่านระบบ Video Conference เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวและข้อมูลตลาดข้าวในมาเลเซีย เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังมาเลเซียในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งเป็นคู่ค้าข้าวรายสำคัญของไทยมาอย่างยาวนาน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในประเด็นความพร้อมของไทยที่จะเป็นแหล่งส่งออกข้าว ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับราคาที่แข่งขันได้ ผลผลิตข้าวของมาเลเซียที่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าโดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวขาวและไทยถือเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหลักของมาเลเซียมาโดยตลอด เนื่องจากผู้บริโภคในมาเลเซียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและนิยมบริโภคข้าวไทย จึงคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ตลาดมาเลเซียจะมีความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้น และจะมีการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย รวมทั้งสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับเครือข่ายห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรวมจำนวนกว่า 100 สาขา ทั่วมาเลเซีย การสาธิตการทำอาหารจากข้าวไทยร่วมกับร้านอาหาร Thai Select และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ซื้อมาเลเซียได้เลือกซื้อได้อย่างสะดวก เนื่องจากผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของไทย เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และในระยะต่อไปกรมฯ มีแผนหารือกับฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ข้าวไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากสถิติกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 21 ก.ค. 2565 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 3.99 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,106 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70,340 ล้านบาท) ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 58.28 และร้อยละ 34.16 ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเป็นไปตามเป้าหมายการส่งออกข้าวที่ 7 ล้านตัน

 

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์