เตรียมตัวลงทะเบียน ‘คนละครึ่งเฟส 5’ รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ วันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้

ทบทวนวิธีลงทะเบียนโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 5’ ก่อนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนชิงสิทธิระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้ โดยรอบนี้เป็นรอบเก็บตกที่เปิดให้ทั้งรายเก่า-รายใหม่ลุ้นสิทธิจำนวน 3.09 ล้านสิทธิ

คนละครึ่งเฟส 5 สิทธิคงเหลือ 3.09 ล้านสิทธิ หลังมีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา โดย พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ โดยกระทรวงการคลังจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ รอบใหม่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

เรารวบรวมวิธีลงทะเบียนและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ก่อนวันลงทะเบียน และการยืนยันสิทธิในวันที่ 23 กันยายนนี้ สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมาแนะนำดังนี้

 

สำหรับรายเก่า

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่ 1-4 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าแอปเป๋าตัง คลิก G-Wallet
 • กดแถบแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง
 • กดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ
 • ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 

หากเข้าแอปเป๋าตังแล้วขึ้นข้อความว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ ให้ท่านอัปเดตแอปอีกครั้งเพื่อให้แอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด แล้วรอตรวจสอบอีกครั้ง

 

สำหรับรายใหม่

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com
 • เข้าสู่เว็บไซต์ กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้แล้วเสร็จ
 • กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนสำเร็จ
 1. ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง
 • เข้าแอปเป๋าตัง และกดที่แบนเนอร์สิทธิคนละครึ่งเฟส 5
 • กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

 

ในส่วนของผู้สมัครรายใหม่ที่ได้รับการยืนยันสิทธิจากการลงทะเบียน จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปหรือข้อความ (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 โดยหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิในโครงการทันที

อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอป Krungthai NEXT ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ / โครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ / โครงการอื่นๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

 

อนึ่ง ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น.

 

คนละครึ่งเฟส 5

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

 

 

ที่มา THE STANDARD