🌏ห้ามพลาด..จะเริ่มแล้วกับการประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2021 : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021

🌏ห้ามพลาด..จะเริ่มแล้วกับการประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum 2021 : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ (GCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions ระดมพลังสมาชิกภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เวลา 9.00 – 16.30 น ทางแพล็ตฟอร์มออนไลน์

โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้นำจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประกาศเจตนารมณ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

📲 ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://gcntforum2021.globalcompact-th.com

#GCNT #GCNTForum2021