ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะรองเลขาธิการ GCNT ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “สถาบันธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) พร้อมกับองค์กรพันธมิตรอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) จัดตั้ง สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (BHR Academy) ณ ห้องประชุม Auditorium ของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย อาคาร AIA Capital Center ชั้น 31

ในการนี้ ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะรองเลขาธิการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  และมีกรรมการสมาคมที่เป็นผู้บริหารบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ศิรภัสสร สกุลวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และแบ่งปันประสบการณ์สู่ธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคต่อไป  สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจะเปิดการสอนหลักสูตร Business and Human Rights: HRDD Practical Guides Training ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/wPFT3H9Ag7HJAPHx7