แป้งข้าวเหนียวไทย ฮิต ครองส่วนแบ่งตลาดฮ่องกง 97%

สนค. วิเคราะห์เทรนด์สินค้าไทยในตลาดฮ่องกงจาก พบ “แป้งข้าวเหนียว” มาแรง ครองส่วนแบ่งตลาดได้สูงถึง 97% ตามด้วยข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป 89% และข้าว 61% แนะปรับแผนทำตลาดคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลไม้ ยึดส่วนแบ่งตลาดคืนจากคู่แข่ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามเทรนด์สินค้าไทยในตลาดฮ่องกงจาก Global Demand Dashboard ในเว็บไซต์ คิดค้า.com

พบว่า ในปี 2565 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของฮ่องกง มีส่วนแบ่งตลาดที่ 2.2% ขยายตัวลดลง 12.5% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และฮ่องกงนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นมูลค่า 14,685 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แหล่งนำเข้าอันดับ 1 ของฮ่องกง คือ จีน รองลงมา คือ ไต้หวัน และเกาหลีใต้

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบ ในรายการสินค้าทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปยังฮ่องกงมีสินค้าบางรายการที่ไทยเป็นผู้นำตลาด โดยสินค้า 3 อันดับแรกที่ไทยเป็นผู้นำในตลาดฮ่องกง ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว มีส่วนแบ่งตลาด 97% ข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป 89% และข้าว 61%

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกยังพบสินค้าที่เติบโตดีในตลาดฮ่องกง โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ ตลับลูกปืน มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 21.2% ไม้แปรรูป เพิ่มขึ้น 14.5% และท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง เพิ่มขึ้น 11.3%

สำหรับสินค้าต้องปรับตัว เพราะไทยเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง และฮ่องกงมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง โดยสินค้าที่ต้องปรับตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนแบ่งตลาดลดลง 1.8% อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์และไดโอด ลดลง 0.1% และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ลดลง 4.2%

แป้งข้าวเหนียวไทย

“จากการติดตามสถานการณ์การส่งออกสินค้าไทยในตลาดฮ่องกง พบว่า แป้งข้าวเหนียว เป็นรายการที่โดดเด่นมาก มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 97% ตามด้วยข้าวโพดหวานกระป๋องและแปรรูป 89% และข้าว 61%”

โดยมีสินค้าดาวรุ่งที่น่าจับตา คือ ตลับลูกปืน ไม้แปรรูป และท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง แต่ก็มีสินค้าที่ต้องปรับตัว เพราะไทยถูกชิงส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่ง ทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด และผลไม้

ซึ่งผู้ส่งออกต้องจับตาสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับแผนการส่งออก เพื่อช่วงชิงตลาดกลับคืนมาจากคู่แข่ง และควรจับตาบทบาทของรัฐบาลกลางจีนที่มีต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและการปกครองของฮ่องกงในระยะข้างหน้า

เว็บไซต์ คิดค้า.com เป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกของประเทศ ปัจจุบันได้พัฒนา Dashboard ที่วิเคราะห์และประมวลผลหลายมิติ ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกด้านสินค้าเกษตร (Agriculture Dashboard)

ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด (Province Policy Dashboard) ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Global Demand Dashboard) และข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการ (Services Dashboard)

โดยผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกรายสินค้า บริการสำคัญ รวมทั้งมิติการค้าทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ สามารถเข้าไปดูได้ที่ คิดค้า.com หรือคลิกลิงค์ https://bit.ly/GD-country-demand หรือเพจเฟซบุ๊กสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า https://www.facebook.com/TPSO.MOC