ชวนชม ชิม ช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในงาน “วันสตรีไทย” วันที่ 1-7 สิงหาคม ที่ไอคอนสยาม

ขอเชิญเพื่อน ๆ ชาวซีพี เที่ยวชมงาน“วันสตรีไทย ประจำปี 2565”  พร้อมอุดหนุนเลือกซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายผลิตภันฑ์ชุมชน  และเลือกช้อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถศิลป์ของไทย

พิเศษ !!! เลือกซื้อสินค้าภายในงานครบ 1,000 บาทขึ้นไป  รับฟรีบัตร SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิ์)

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 จัดโดย
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า
ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม

ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค และร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ และองค์กรสตรีต่างๆ

อย่าลืม !! แวะไปอุดหนุนกันเยอะ ๆ นะคะ พบกัน 1 -7 สิงหาคม 2565 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7  ไอคอนสยาม

#วันสตรีไทย2565
#ICONSIAM #ONESIAM