กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ เริ่มทยอยส่งผลงานนวัตกรรมรับการพิจารณาคาดหมายทะลุ 1,000 ผลงาน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดเผยว่าจนถึง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 หลายหน่วยงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาทิเช่น ซีพีเวียดนาม ซีพีเอฟ แม็คโคร ทรู CPG CPTG PCG ทยอยลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมทั้ง 3 ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 104 ผลงานแล้ว ทั้งนี้กำหนดการรับผลงานภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีผลงานนวัตกรรมส่งเข้ามาเพื่อรับการพิจารณากลั่นกรองมากกว่า 1,000 ผลงาน โดยคาดหมายว่าทางซีพีเอฟจะส่งผลงานไม่น้อยกว่า 500 ผลงาน ส่วนซีพีออลล์คาดว่าจะส่งผลงาน 120-150 ผลงาน ส่วนทรูคาดว่าจะส่งผลงานประมาณ 200 ผลงาน เจียไต๋ 1-2 ผลงาน กลุ่มพืชครบวงจร 1-2 ผลงาน CP Group 10 ผลงาน ซีพีแลนด์ 3-5 ผลงาน CPPC 20-25 ผลงาน CPTG ประมาณ 50 ผลงาน PCG 1-2 ผลงาน ซีพีเวียดนาม 92 ผลงาน และยังมี ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ตุรกี อังกฤษ อเมริกา ฯลฯ ที่คาดว่าจะทยอย ส่งผลงานเข้ามา