ปลุกพลังความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ! ชวนร่วมส่งผลงานนวัตกรรมจากชาวซีพีในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021” อย่าช้า!มีไอเดียต้องเผยโฉม ขยายเวลาส่งผลงานถึง 31 มีนาคม 2563

ร่วมส่งต่อ “พลัง i-Hero” สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวซีพี 3 แสนคน เพื่อเป็นหนึ่งใน “สุดยอดนวัตกร” ของซีพี ในวาระประวัติศาสตร์ “ครบรอบ 100 ปี ซีพีสู่ศตวรรษใหม่”

งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในปี 2564 ถือเป็นวาระพิเศษที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปี ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ขององค์กรธุรกิจชั้นนำที่ผูกพันเติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยในทุกมิติ และนั่นทำให้ย่างก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ของเครือซีพีในปี 2564 จึงมีทั้งความหมายและความสำคัญต่อทั้งองค์กรและสังคม

เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ชาวซีพี จะได้ร่วมกันโชว์พลังนวัตกรรมในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021” CP Innovation Exposition 2021 ในฐานะนวัตกรสู่ศตวรรษใหม่ “i-Hero” ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เฉลิมฉลอง 100 ปี ซีพี เป็นเกียรติประวัติสำหรับนวัตกรชาวซีพีทุกกลุ่มธุรกิจที่ผลงานของนวัตกรและของหน่วยงานจะถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของ 100 ปีเครือฯ

คุณสมใจ บุญญพงษ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 กล่าวว่า เครือซีพีมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในหลายด้านทั้งวิศวกรรม เทคโนโลยี และด้านต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งบรรดาบุคลากรเหล่านี้จะได้มาร่วมพบปะ และแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เครือฯสะสมมาในงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานที่จะมีขึ้นในปีหน้า ซึ่งเป็นเวทีที่จะคัดเลือกและนำผลงานที่โดดเด่นมาโชว์และแชร์กันในเวทีนี้ จึงถือเป็นมหกรรมสำคัญของเครือฯที่จะได้สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความโดดเด่นและมีความสามารถให้ได้พบปะกัน รวมทั้งยังมีการเชิดชูนวัตกรของเครือ ผ่านการมอบรางวัล Chairman Awards ด้วย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานของเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบ Sharing Knowledge ต่างๆ ร่วมกันด้วย

“งานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานจัดมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง และในปี 2564 ที่เป็นวาระสำคัญซีพีครบ 100 ปี จะเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซีพี 100 ปี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีความพิเศษกว่าทุกครั้ง โดยเน้นที่เรื่องนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”คุณสมใจกล่าว

ประธานคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 กล่าวด้วยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดรับผลงานนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา โดยขยายเวลาส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเตรียมตัวในการส่งผลงานเข้ามา โดยสามารถติดตามรายละเอียดและสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.cpinnoexpo.net

ขณะที่ คุณชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมนัวตกรรมบัวบาน 2021 ว่า ยังคงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในเครือฯ พร้อมทั้งเชิดชูนวัตกรที่สร้างสรรค์ผลงาน การเสริมสร้างเครือข่ายของนวัตกร การกระตุ้นให้พนักงานเครือฯหาทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเพื่อผลักดันให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

คุณชยุตม์ กล่าวด้วยว่าการดำเนินงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรมมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเล็กน้อยเช่นประเภทผลงานด้านสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับเป็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน พร้อมแนะเคล็ดลับชนะใจกรรมการด้วยการเขียนผลงานส่งเพื่อคัดเลือกควรจะให้ข้อมูลที่สำคัญ ง่ายๆ สั้นๆ กระชับ ตรงประเด็น การใช้ภาพหรือสื่อไม่มากแต่เรียงลำดับชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

“ผมอยากเชิญชวนนวัตกรของแต่ละกลุ่มธุรกิจส่งผลงานดีๆเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ในโอกาสที่เครือฯมีอายุครบ 100ปี ” คุณชยุตม์กล่าวในที่สุด

ชาวซีพีที่มีไอเดียและพลังนวัตกรรมเต็มเปี่ยมอย่ารอช้า! มีไอเดียต้องเผยโฉม มาร่วมส่งต่อพลัง i-Hero สู่ศตวรรษใหม่กับเครือเจริญโภคภัณฑ์

++++++++