ทีมงานคัดสรรกับนวัตกรรมวิถีใหม่ New Normal เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจาก Classroom สู่ Online ตัวอย่างที่คนซีพีทำได้

แม้ภายหลังการปิดรับและพิจารณาให้คะแนนผลงานนวัตกรรมของงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 จะดำเนินการผ่านไป แต่ด้วยหัวใจและจิตวิญญานของการเป็นนวัตกรของผู้บริหารเครือฯเล็งเห็นว่า ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาหรือเจ้าโควิด-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงวิถี วิธีการทำงานของพวกเราชาวซีพีเพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การดำเนินกิจการเดินหน้าต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลง หลายหน่วยงานได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบที่เรียกว่า New Normal ไม่มากก็น้อย อย่างที่เราเห็นกันชัดคือการทำงานจากที่บ้านหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า Work from Home

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 จึงได้ริเริ่มเพิ่มหมวดของนวัตกรรมขึ้นมาเรียกว่านวัตกรรมวิถีใหม่หรือInnovation New Normal เพื่อเปิดรับผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่ ซึ่งพวกเราชาวซีพีอาจมองข้ามไป

คุณคนึง หลำคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทักษะมาตรฐานกาแฟ
และเครื่องดื่ม หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่ CP ALL

Wearecp จึงแสวงหาตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมยุค New Normal มาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นวัตกรซีพีลองมองย้อนกลับไป ค้นหาว่าแต่ละคน แต่ละหน่วยงานอาจสร้างนวัตกรรมวิถีใหม่ไว้เพื่อลองพิจารณาส่งเข้ามาเพื่อให้ชาวซีพีได้รู้
คุณคนึง หลำคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทักษะมาตรฐานกาแฟและเครื่องดื่ม หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่ CP ALL เล่าให้ wearecp ฟังว่าตั้งใจที่จะส่งผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่เข้ามาให้คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนัวตกรรมบัวบาน 2021 พิจารณาเพราะมีความมั่นใจและเชื่อว่าผลงานที่ทีมงานคัดสรรทำนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่เผชิญกับโควิด-19 และน่าจะตอบโจทย์ของคณะกรรมการ โดยทีมงานนี้มีผลงานชื่อว่าหลักสูตร “Basic Operation Trainer” New Normal

ทั้งนี้หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่ CP ALL หนึ่งในกิจการของซีพีออลล์ที่ดำเนินการกิจการร้านกาแฟคัดสรรภายในร้านเซเว่นฯมีโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้จัดการร้านที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาให้เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต(FC) ต่อไปโดยมีหลักสูตร Basic Operation Trainer เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ สามารถสอนงานในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้จัดการที่ร้านได้ มีความรู้ ในเรื่องคุณภาพสินค้าและเน้นตระหนักในเรื่องคุณภาพ มีความสามารถในการตรวจร้านแบบ QA และนำไปใช้ในการตรวจสอบที่ร้านได้ มีความรู้ในการบริหารร้าน การบริหารคนที่เป็นหัวใจหลัก ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณคนึงเล่าว่าความจริงแล้วหลักสูตรนี้มีมาตั้งแต่ปี 2016 จัดอบรมกันมา 4ปี ก่อนที่โควิด-19จะมา ผู้เข้าอบรมก็เดินทางมาอบรมกันตามสถานที่ วัน เวลาที่กำหนด โดยมีโรดแมพการอบรม 10 วันและลงฝึกปฏิบัติที่ร้านสาขา 3 เดือน รวมทั้งหลักสูตร 100 วัน และแล้วเจ้าโควิด-19 ก็เข้ามาจนส่งผลกระทบต่อการจัดอบรม ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง แต่ทีมงานก็ไม่ยอมแพ้และคิดหาหนทางหรือวิธีการใหม่ที่จะทำให้การจัดอบรมเดินหน้าต่อไป ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานได้

ในที่สุดทีมงานก็หาทางออกเจอด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเปลี่ยนระบบการอบรมจาก Classroom มาเป็นการเรียนแบบOnlineโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย อย่าง Line Google ทำให้การจัดหลักสูตรสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และที่สำคัญคือเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการอบรมใหม่ที่กลับมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถลดกระบวนการ ขั้นตอนรวมทั้งข้อจำกัดในการเดินทาง การทิ้งระยะห่างทางสังคม และยังสามารถลดระยะเวลาในการอบรมทั้งหลักสูตร จาก 100 วันมาเป็น 70 วัน และไม่ต้องกังวลเรื่องของจำนวนผู้เข้าอบรมที่จะต้องมากันให้เต็มเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่าย และทุกคนก็สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมรับวิถีใหม่ของการอบรม เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับพนักงานที่เข้าอบรมแบบใหม่มีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำไปบริหารร้านได้ ช่วยสร้างผู้ช่วยผู้จัดการเขตให้ไปพัฒนาคนและร้านต่อไป รวมทั้งนำความรู้ไปบริหารสินค้าเพื่อคุณภาพและอาหารปลอดภัย ขณะที่ทางอ้อมพนักงานก็ไม่ต้องออกจากร้านเดินทางเสียเวลา สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้วย
คุณคนึงบอกว่าผลงานนี้เกิดขึ้นในยุคโควิด-19 ที่ทำให้ทีมงานปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่ได้และเชื่อว่าระบบการอบรมแบบใหม่จะช่วยต่อยอดในอีกหลายหลักสูตรรวมทั้งนำมาพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับกับยุคของการเปลี่ยนที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเตรียมบุคคลากรสู่ยุคองค์กรดิจิตอลในอนาคตอีกด้วย

เป็นอย่างไรเพื่อนๆชาวซีพีนวัตกรรมวิถีใหม่ของทีมงานคัดสรร น่าจะเป็นตัวอย่างของผลงานที่ช่วยจุดประกายเพื่อย้อนกลับไปค้นหานวัตกรรมที่เพื่อนๆอาจทำภายใต้วิถีใหม่ หาให้เจอแล้วร่วมกันส่งผลงานเข้ามาสู่มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 กัน หมดเขตรับผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่ 31 ตุลาคมนี้