นวัตกรซีพีทยอยส่งผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่เพื่อคัดเลือกชิงรางวัลมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ณ วันที่ 28 ก.ย. มี 25 ผลงาน หมดเขตรับผลงาน 31ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเปิดเผยว่าจากการที่มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน2021 เปิดรับผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่เพิ่มเติม อันเนื่องจากในช่วงสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้หน่วยงานในเครือฯต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานใหม่และมีการพัฒนาเกิดนวัตกรรมภายใต้วิถีใหม่ จนถึง ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 มีผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่ส่งเข้ามาในระบบเพื่อรับการพิจารณา รวม 25 ผลงาน อาทิเช่น

-ผลงานVirtual Audit Online จากทรู
ก่อนช่วงภาวะวิกฤติ COVID-19 ทางหน่วยงาน มีการทำงานด้านการ Audit เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานของโครงการต่างๆ (Projects) และกระบวนการที่สำคัญในบริษัท ซึ่งในกระบวนการ Audit นั้น Auditor(ผู้ตรวจ) จะมีการนัดหมายกับ Auditee(ผู้ถูกตรวจ) บางครั้งจะมีหลายท่าน และโดยปกติ Auditor จะต้องเดินทางไปพบกับ Auditee ตามสถานที่ต่่างๆ บางครั้งก็อยู่ตามSite งาน หรืออาคารอื่น ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง และเวลารอคอย โดยเฉลี่ยใช้เวลาในการAudit 2-3 ชม./1session (เวลาขึ้นกับระยะทางในการเดินทาง) เมื่อมีสถานการณ์ COVID-19 ไม่สามารถพบปะกันได้ จึงได้ใช้วิธีการ Audit ผ่านระบบ Vroom สามารถให้ Auditee แสดงข้อมูลได้ทันที ตลอดจนเห็นวิธีการทำงานผ่านกล้องวีดีโอ จากระบบ Vroom ได้ Auditee และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมการAudit ได้หลายท่านแม้อยู่คนละที่ เพิ่มproductivity และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ใช้เวลาในการAudit ลดลงเหลือ 40 นาที-1ชม./1session (ลดเวลาลงได้50%)

-ผลงาน Digital Onboarding for News Employee จากทรู
โดยปกติทุกเดือน เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร หน่วยงาน HR จะมีการจัด Orientation เป็นประจำเพื่อเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่อย่างอบอุ่น สร้างประสบการณ์ที่ดีที่มีต่อบริษัท และถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่อย่างอบอุ่น สร้างประสบการณ์ที่ดีที่มีต่อบริษัท และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบริษัทเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้น ส่งผลให้มีนโยบาย Work from Home และ Social Distancing ทำให้การจัดการ Orientation แบบเดิมต้องหยุดชะงักลง ขณะที่การเข้าเริ่มต้นงานใหม่ของพนักงานเองก็ยังดำเนินการอย่างปกติ ดังนั้น ทีม Center of People Growth Care จึงเห็นโอกาสที่จะ Digitize รูปแบบของการทำ Orientationให้เป็น Online ทั้งหมด เพื่อให้ยังคงรักษาการเปิดประตูต้อนรับพนักงานใหม่อย่างอบอุ่นได้ดังเดิม และการปรับกระบวนการ Digitize เต็มรูปแบบทั้งหมดนี้เอง ยังช่วยให้ทีมงานสามารถสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ

ได้อีกมากมายในการออกแบบกิจกรรมต้อนรับและสร้างการเรียนรู้แก่พนักงานใหม่ได้มากกว่าเดิม และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเพียงการจัด Orientation 2 วัน กลายเป็นการสร้างกระบวนการ Onboarding Process ในระยะเวลา 4 เดือน ด้วยรูปแบบของ Digital Onboarding for New Employees

-ผลงาน True Virtual Academy 2020 จากทรู
การหาทรัพยากรที่มีความสามารถ และมีพรสวรรค์ ที่องค์กรต้องการ เป็นไปได้ยาก แต่ถือเป็นเรื่องหลักที่ทุกองค์กรต้องการ การฝึกงานถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทุกองค์กรใช้เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้สามารถเลือกคนเก่งและคนดี ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ทำงานในสถานที่จริง ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้ การระบาดของไวรัสโคโรน่าได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งยังเร่งให้เกิดการพัฒนากระบวนการ จากแนวคิด กลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้ เพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมที่ก้าวเข้าสู่ชีวิตดิจิตอลมากขึ้น ทั้งการ Work from Anywhere ความยืดหยุ่นในการทำงาน การควบคุมงบประมาณ หรือจะเป็นการ Physical Distancing การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบกับหลายๆ องค์กร ทำให้เกิดการยกเลิกโครงการฝึกงานช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้นักศึกษากว่า 500 คน ไม่มีที่ฝึกงาน และทำให้การจบการศึกษาต้องล่าช้าออกไป เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและภาคการศึกษาไทยให้พัฒนาต่อไป ทางทีมจึงตัดสินใจที่จะคงการจัดโครงการฝึกงานไว้ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ จาก True Academy เดิม จึงกลายเป็น True Virtual Academy ที่มีความยืดหยุ่น แต่ยังคงเอกลักษณ์ของการทำงานในโครงการที่ยึดหลักการ Fun and Interactive Program ไว้อย่างความเข้มข้น

-ผลงาน Beyond Touch Showcase จากทรู
เป็นนวัตกรรมการผสมผสานในเรื่อง Technology_comma_ Idea และ Media Content ในพัฒนาเพื่อประสบการณ์ (User Experience) ในการนำเสนอ อธิบาย เพื่อให้ประสบการณ์ที่สุดล้ำกับผู้เข้าชมนิทรรศการในงาน showcase ที่สามารถมีส่วนร่วมได้ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสผัสสิ่งต่างๆรอบตัวเรา ซึ่งจะเหมาะกับสถาณการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่สุด จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนในการป้องกันหรือรักษา ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราไม่เหมือนเดิมต่อไป มีความระมัดระวังการแตะหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเรายังจำเป็นต้องใช้ชีวิต ดำเนินธุรกิจต่อไป

ดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการมีทางเลือก รู้สึกปลอดภัย และยังได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม ซึ่งจะเหมาะกับสถาณการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างที่สุด จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนในการป้องกันหรือรักษา ทำให้การใช้ชีวิตของคนเราไม่เหมือนเดิมต่อไป มีความระมัดระวังการแตะหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเรายังจำเป็นต้องใช้ชีวิต ดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรมสุดล้ำเพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการมีทางเลือก รู้สึกปลอดภัย และยังได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม

-ผลงานเครื่องสเปย์แอลกอฮอล์ เท้าและมืออัตโนมัติ จากซีพีเอฟ
การระบาดของไวรัส โควิด 19 โดยปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นปัญหากับทุกประเทศในโลกนี้ ที่ติดต่อร้ายแรงจากคนสู่คน ทำให้เศรษฐกิจให้ประเทศย่ำแย่ความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไป เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็ต้องรักษาตามอาการ และยังแพร่กระจายเชื้อก็ง่าย รวดเร็ว เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งการป้องกันควบคุมจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในส่วนของบริษัทและพนักงาน ที่จะต้องรับผิดชอบสังคมร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยง ยับยั้งการแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว จึงต้องสร้าง

ด้านมาตราการการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ทีดีต่อองค์กร เพราะโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่อยู่ต้นน้ำ มีผู้คนมาติดต่อธุรกิจในแต่ละวันจำนวนมาก ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ โควิด 19 จากโรงงานไปสู่ฟาร์ม หรือลูกค้า โดยทางโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ได้มีมาตราการป้องกัน ก่อนเข้าโรงงานและอยู่ในโรงงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่ง โดยเพิ่มมาเป็นวิธีการจุ่มเท้าและทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าโรงงาน ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่เหมาะสมในทุกพื้น จึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้วิธีการฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19 ทั้งมือและเท้าด้วยแอลกอฮอล์ 70%อัตโนมัติ

-ผลงาน New Normal for CAF-M Seminar จากซีพีออลล์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาตรการป้องกันโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายงาน Corporate Asset and Facilities Management (CAF-M) ร่วมกับ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ผสานพลังสร้างวิถีใหม่ในการจัดสัมมนาสายงาน ประจำปี 2020 ภายใต้ชื่อโครงการ New Normal for CAF-M Seminarโดยปรับรูปแบบการจัดสัมมนาจากเดิม ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ต้องเดินทางจากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วม ณ จุดศูนย์กลางที่พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ฯ ปรับใหม่เป็น ผู้เข้าร่วมทุกคนประจำอยู่ในพื้นที่ปฎิบัติงานของตนเอง โดยทางทีมวิทยากรจะถ่ายทอดสดการฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังผู้เข้าอบรมทุกคนในรูปแบบ 1 คน 1 เครื่องมือ

ซึ่งการจัดสัมมนารูปใหม่นี้ ทำให้เกิดความสะดวก ลดต้นทุน มีคุณภาพและวัดผลได้ สามารถแลกเปลี่ยนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ 2 Way Communication ได้ไม่ต่างจากการสัมมนารูปแบบเดิม อีกทั้งยัง ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายการจัดสัมมนาโดยรวม ลดค่าที่พัก/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทางรายคน ลดความสูญเปล่าจากการเดินทางไปและกลับ จากประโยชน์ที่ได้รับข้างต้นการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางสายงาน CAF-M ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบขององค์กรในการจัดสัมมนากลุ่มงานที่มีจำนวนคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป

-ผลงานอุปกรณ์จ่ายเจลแอลกอฮอลล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ จากซีพีเอฟ
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สามารถแพร่ระบาดได้จากการสัมผัสสารคัดหลังของร่างกายเช่น เหงือ น้ำมูก น้ำลาย เป็นต้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อจากการสัมผัสทางโรงงานได้จัดเจอแอลกอฮอลล้างมือไว้ให้พนักงานและลูกค้าล้างมือ แต่พบว่าเจลแอลกอฮอแบบขวดปั๊มยังเป็นจุดที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ของเชื้อโรคได้ เนื่องจากยังต้องใช้มือในการกดเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดจุดสัมผัสร่วมอันก่อให้เกิดการโอกาสการแพร่เชื้อโรคจึงน้ำไปสูงการปรับปรุงครั้งนี้

-ผลงานคูหากั้น ลดโอกาสแพร่เชื้อในโรงอาหาร จากซีพีเอฟ
จากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกราชบุรี ทางผู้บริหารได้มีนโยบายลดพื้นที่สัมผัสระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายหรือติดต่อกันของโรคโควิด-19 จากการสำรวจและประเมินความเสี่ยงพื้นที่ที่มีโอกาสทำให้เกิดการแพร่กระจายอยู่ในระดับสูงพื้นที่หนึ่งคือโรงอาหาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พนักงานต้องใช้ร่วมกันอีกทั้งเป็นพื้นที่ ที่อับการระบายอากาศทำได้ไม่ดีความเสี่ยงในแพร่กระจายขอเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายเพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายทางโรงงานได้ปรับปรุงการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะอาหาร เพื่อลดการสัมผัสกันระหว่างบุคคล ตามหลัก social distancing ซึ่งเดิมพนักงานจะนั่งร่วมกันโดยไม่มีการกั้นทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่เชือโรคระหว่างกันได้ ทางโรงงานจึงได้ทำแผ่นกั้นระหว่างบุคคล สำหรับใช้รับประทานอาหาร

-ผลงานลำโพงประชาสัมพันธ์มาตรการโควิด-19 จากซีพีเอฟ
ทางโรงงานได้มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงงานให้แก่พนักงานและลูกค้าได้รับทราบ โดยวิธีติดโปสเตอร์บอร์ดประชาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆ แล้วก็ยังพบการละเมิดไม่ทำตามกฎ เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่เว้นระยะห่าง สูงถึง 20 ครั้ง/วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทางโรงงานได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยการใช้เสียงโดยในช่วงแรกจะให้ รปภ.ทำหน้าที่อธิบายขั้นตอนและการปฏิบัติตัวให้กับลูกค้าฟัง ซึ่งการอธิบายจะใช้เวลา 1-2 นาที/คน ทำให้เสียเวลาและทำให้เกิดการติดขัดของการจราจรหน้าโรงงานเพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงนำไปสู่การปรับปรุง การประชาสัมพันธ์โดยการใช้เครื่องลำโพงประชาสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ

-ผลงานตู้อบยูวีฆ่าเชื้ออุปกรณ์ จากซีพีเอฟ
เครื่องใช้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ส่งผลเกิดภาวะแอลกอฮอลและน้ำยาฆ่าเชื้อขาดแคลนและมีราคาสูง ทางโรงงานหาทางเลือกใหม่ในการฆ่าเชื้อโรคโดยพบว่าหลอดรังสียูวี ได้รับการรับรองว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกับคนทางเจ้าของผลงานจึงคิดประยุกต์เอาหลอดยูวีมาใช้ฆ่าเชื้อโรคให้แก่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น หมวกเซฟตี้ โทรศัพท์ ปากกา หรือแม้กระทั่งใช้ทำความสะอาด ผ้าปิดจมูกแบบผ้าที่มีการซักแล้วเพื่อเพิ่มความสะอาด

-ผลงานใช้ QR CODE ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากซีพีเวียดนาม
เนื่องจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จึงควรมีมาตรการป้องกันโรคในโรงงาน ซึ่งทางโรงงานได้ใช้มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีอาการไข้ก่อนเข้าโรงงานเพื่อให้การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลทุกวันเพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหา ก่อนหน้านี้ งานตรวจวัดอุณหภูมิและจัดเก็บข้อมูลจะดำเนินโดยมีพยาบาลทำการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ปัจจุบันมีการปรับปรุงโดยยังมีพยาบาลตรวจวัดอุณหภูมิ จากนั้นสแกนรหัส QR บนโทรศัพท์ของผู้ถูกวัดแล้วพยาบาลจะป้อนข้อมูลอุณหภูมิลงในแอพโดยจะไม่ต้องบันทึกด้วยมืออีกแล้ว

-ผลงานทำงานที่บ้าน จากซีพีเวียดนาม
จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ยังระบาดอยู่ต่อเนื่อง การอยู่ร่วมกันด้วยจำนวนคนมากจะมีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง ในสถานการณ์เว้นระยะห่างทางสังคม ลดการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนคนมาก เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ แต่รับรองว่าบริษัยังดำเนินการอยู่ปกติถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก จากนั้นจึงจัดรูปแบบการทำงานใหม่ ทำงานที่บ้าน แทนที่จะมาทำงานในบริษัทที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนคนมาก – เว้นระยะห่างที่ดีในบริษัท หรือความเสี่ยงโดนกักตัวร่วมกัน ซึ่งงานไม่หยุดระงับ

-ผลงาน ALCOHOL ขับไล่ COVID-19 จากซีพีเวียดนาม
โครงการนี้เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักรที่มีอยู่มาผลิตและแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด 70 องศา ให้กับพนักงานทุกคนในโรงงาน โดยสร้างความสะดวกและสร้างนิสัย ล่างมือฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงานของแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันโครงการยังอ้างถึงการแบ่งปันแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70 องศา กับสาขาและองค์กรชุมชนเพื่อร่วมมือเอาชนะสถานการณ์ที่ยากและซับซ้อนของการแพร่ระบาดของโควิด -19

-ผลงานไม่ต้องสัมผัสก็ล้างมือได้ จากซีพีเอฟ
เนื่องจาก ช่วงโควิด-19 ทางบริษัทมีการรณรงค์เพื่อให้พนักงาน ตระหนัก ในการใช้เจลล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากการสัมผัสด้วยมือ แต่การใช้กระปุกเจลล้างมือ พนักงานต้องสัมผัสที่ตัวกระปุกเจล ทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ จึงเป็นที่มาในการแก้ไขปรับปรุง โดยการใช้แป้นเหยียบที่เท้า เพื่อใช้เจลแอลกอฮอล์ และปัจจุบันทุกหน่วยงานก็จะมีการใช้ ตัวอุปกรณ์นี้ เป็นกิจวัตรประจำวัน

-ผลงาน READY TO EATAND DELIVERY จากซีพีเวียดนาม
ไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีน และมีการแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 200 ประเทศทั่วโลก เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ขึ้น ทุกประเทศล้วนมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวดเช่นการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social distancing ส่งผลทำให้เกิดการรักษาระยะห่างระหว่างการพบปะผู้คนหรือการเข้าสังคม และทำให้เกิดพฤติกรรมแบบการใช้ชีวิตในสังคมแบบใหม่ ที่เรียกว่า ความปกติใหม่ หรือ New Normal จากการสำรวจของ Nielsen ซึ่งได้ทำการวิจัยตลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คนดู ฟัง และซื้อ พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือมีแนวโน้มในการออกไปซื้อของนอกบ้านที่ลดลง 50%การออกไปทานข้าวนอกบ้านลดลง 25%มีการสำรองอาหารไว้ที่บ้านเพิ่มขึ้น 45%และมีการสั่งซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 25% สิ่งเหล่านี้เอง คือโอกาสที่ดี และสำคัญต่อธุรกิจของเรา ซึ่งเราต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินงานได้อย่างมั่นคงที่สุด

-ผลงานBIOTICAL ไม่ห่วง COVID จากซีพีเวียดนาม

-ผลงานการทำงานทดแทนเพื่อให้มีการผลิตต่อเนื่องจาก COVID-19จากซีพีเอฟ

-ผลงานกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมนุษย์และระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ จากซีพีเวียดนาม

โครงการดังกล่าวอ้างถึงการวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติและการฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับทุกคนก่อนเข้าโรงงาน โครงการนี้ดำเนินการผ่านการเชื่อมโยงของกล้องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติพร้อมระบบฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือและประตูเปิดเข้าโรงงานอัตโนมัติ รายละเอียดคือเมื่อพนักงานหรือลูกค้าเข้ามาในโรงงาน เขาจะต้องยืนอยู่หน้ากล้องเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ จากนั้นฆ่าเชื้อมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติ หากอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส สัญญาณไฟ Alarm จะเตือน ประตูจะถูกล็อคเพื่อไม่ให้เข้าโรงงาน หากอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมกับการล้างมืออัตโนมัติด้วยแอลกอฮอล์ 70 องศา ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติพนักงาน/ลูกค้าจะเดินผ่านโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปในโรงงาน

-ผลงานระบบฉีดเจลฆ่าเชื้อล่างมือและเปิดประตูโดยอัตโนมัติ จากซีพีเวียดนาม
ในสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ซับซ้อนขึ้น พื้นที่บรรจุของโรงงานอาหารสัตว์น้ำเป็นที่มีผู้คนจำนวนมาก ควรมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค เช่นล้างมือก่อนเข้าไปในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้การป้องกันโรคนี้มีประสิทธิภาพ โรงงานเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์เปิดและปิดประตูโดยอัตโนมัติ คู่กับอุปกรณ์ฉีดยาฆ่าเชื้อล่างมือ. การปรับปรุงนี้ใช้งานเมื่อพนักงานต้องการเข้าไปในพื้นที่บรรจุ เขาต้องวางมือบนอุปกรณ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติเพื่อฆ่าเชื้อที่มือ หลังจากฉีดพ่นอุปกรณ์จะส่งสัญญาณให้เปิดประตูโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ

-ผลงานเจลแห่งความรักโควิด -19 จากซีพีเวียดนาม
ปัจจุบันเจลทำความสะอาดมือกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสำนักงานสถาน ที่สาธารณะ ความต้องการที่สูงทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นแม้จะมีราคาสูง แต่ก็ไม่สามารถหาเสบียงในตลาดได้ ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท ขอความรวมมือจากแผนกต่างๆเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
1. ผลิตเจลทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพให้กับพนักงานของ CPV ทุกสาขาทั่วประเทศเวียดนามเพื่อในป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19
2. ผลิตเจลทำความสะอาดมือมีคุณภาพดีให้กับครอบครัวพนักงาน CPV ทุกสาขาทั่วเวียดนามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19
3. ผลิตเจลทำความสะอาดมือที่มีคุณภาพให้กับชุมชนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
4. รักษากิจวัตรประจำวันสำหรับทุกคนเกี่ยวกับการทำความสะอาดมือในช่วงโควิด -19 และในสภาวะปกติใหม่

-ผลงานตู้ฆ่าเชื้อ หน่วยงานคลังอาหารสำเร็จรูป จากซีพีเวียดนาม
โครงการกล่าวถึงการหลีกเลี่ยงความสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงานคลังอาหารสำเร็จรูป ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 ลูกค้าที่อยากส่งเอกสารให้พนักงานคลังอาหารสำเร็จรูปต้องฆ่าเชื้อโดย UV เมื่อลูกค้าถือเอกสารมาถึงคลังอาหารสำเร็จรูป จะวางเอกสารในถาดเอกสารหลังจากนั้นใส่เข้าตู้ฆ่าเชื้อโดยใช้รังสี UV หลังจากเวลา 30 วินาที พนักงานคลังอาหารสำเร็จรูปจะเปิดประตูเพื่อเอาเอกสารออก และลูกค้าจะรับเอกสารโดยผ่านถาดเลื่อน

-ผลงาน New Normal TEST จากซีพีเอฟ

-ผลงานประชุมติดตามประสิทธิภาพฟาร์มลูกค้าเถ้าแก่กลางอาหารสัตว์บก แบบ New Normal จากซีพีเอฟ
นำ Application True Vroom ของเครือฯ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชุมติดตามงานลูกค้าอาหารสัตว์บก ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และ ASF ไปยังฟาร์มในคนและสัตว์จากการเดินทาง

-ผลงานสื่อการสอนการป้องกันโรค Covid-19 และ ASF-Online จากซีพีเอฟจัดทำสื่อการสอนข้อปฏิบัติด้านการป้องกันการเฝ้าระวังการระบาดโรค ASF ในสุกรให้กับฟาร์มลูกค้าอาหารสัตว์บก ด้วยสื่อ 4 ภาษา ไทย อังกฤษ พม่า และกัมพูชา แบบ Online

-ผลงานชุดเหยียบเจลแอลกอฮอล์ลดการสัมผัส จากซีพีเอฟออกแบบชุดเหยียบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่มือให้ลูกค้าอาหารสัตว์ใช้งาน

คณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 จึงขอเชิญชวนนวัตกรจากทุกหน่วยงาน ยังมีเวลาพิจารณาส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31ตุลาคม นี้ ติดตามดูข้อมูลได้ที่ www.cpinnoexpo.net