“เซเว่น อีเลฟเว่น” เชิญชวนใช้ “ถุงผ้า” แทน “ถุงพลาสติก” เนื่องใน “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” 3 ก.ค.67

วันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ “วันปลอดถุงพลาสติกสากล” หรือ International Plastic Bag Free Day กำหนดขึ้นโดยองค์กร Plastic Bag Free World ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแห่งทั่วโลก มุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกและเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีมาจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนก่อให้เกิดมลภาวะและปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลาสติก เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล  จึงอยากเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก ถุงหูหิ้วชนิดบาง(ถุงก๊อบแก๊บ) เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เริ่มจากการปฏิเสธการรับถุงหิ้วพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทน รวมถึงขอเชิญชวนร่วมกันลดและเลิกการใช้ SingleUse Plastic อาทิ กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้ว หลอดพลาสติก ช้อน ส้อมพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) จะช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

ซึ่งในปีนี้ ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติก ตามกรอบกลยุทธ์ความยั่งยืน “2ลด 4สร้าง 1DNA” โดยเฉพาะในเรื่องของ “2 ลด” จะเน้นลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงานจะเป็นแกนขับเคลื่อนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 เป็นไปตามปณิธาน “Giving&Sharing”  เพื่อช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

#7GoGreen

#Internationalplasticbagfreeday

#วันปลอดถุงพลาสติกสากล

ที่มา CP ALL