ข้าวตราฉัตร สนับสนุนข้าวสารและอาหารแก่ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่า ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ให้คนพิการขาขาดในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ใกล้เคียง

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยคุณอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

คุณสุวิทย์ แซ่ย่อง ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรให้ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนด้านอาหารให้นายแพทย์และช่างกายอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการทำขาเทียม โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสาจากโรงสีข้าวบุรีรัมย์และทีมส่งเสริมฟาร์มโปร B2C ออกบูทข้าวไข่เจียว ให้บริการผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวนกว่า 400 คน

ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี ส่งเสริมให้ผู้พิการขาขาดได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป

ที่มา : สำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์