ข้าวตราฉัตร เปิดบ้านเยี่ยมชมโรงงานรับคณะศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะนายทหาร 70 ท่าน เยี่ยมชมพร้อมคณะทีมงานเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพข้าว ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของข้าวตราฉัตร โดย คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าข้าวและอาหาร ให้การต้อนรับนำคณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวตราฉัตรที่ทันสมัย มาตรฐานระดับโลก พร้อมนำชม Academy ศูนย์พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของประเทศ

#โรงงานข้าวนครหลวง #ข้าวตราฉัตร

#CptgCropGreatStory  #เรื่องเล่าข่าวดีดี