โลตัส รับวันสิ่งแวดล้อมโลก เปิดตัวถุงแยกขยะหลากสี สนับสนุนประชาชนแยกขยะ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โลตัส เปิดตัวสินค้าใหม่รับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ถุงขยะเกรด A แบบแยกประเภทขยะตามสี สนับสนุนลูกค้าและประชาชนชนให้แยกขยะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำขยะไปบริหารจัดการต่อได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง “ไม่เทรวม” ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการบริหารจัดการขยะ และนโยบายด้านความยั่งยืนของโลตัสในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์โลตัส ที่มีความโดดเด่นด้านมาตรฐาน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ในราคาคุ้มค่า หนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ คือการช่วยให้ลูกค้าและประชาชนสามารถรีไซเคิลขยะได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้น โดยที่ผ่านมาโลตัสได้รณรงค์และส่งเสริมลูกค้าและประชาชนให้สามารถแยกและรีไซเคิลขยะได้อย่างสะดวกผ่านสาขาของโลตัส ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านการบริหารจัดการขยะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ โลตัสเปิดตัวสินค้าใหม่ ถุงขยะแบรนด์โลตัส เกรด A แบบแยกประเภทขยะตามสี ถุงขยะคุณภาพสูง เหนียว ทนทาน ในราคาคุ้มค่า 1 แพ็คประกอบด้วยถุงขยะ 3 สี ที่ถูกออกแบบตามหลักการแยกขยะของกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ถุงสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิล ถุงสีฟ้าสำหรับขยะทั่วไป และถุงสีเหลืองสำหรับขยะอินทรีย์หรือขยะอาหาร ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถแยกขยะได้ง่ายในครัวเรือน เพื่อการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบริหารจัดการต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนแนวทางไม่เทรวมของกทม. เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถช้อปถุงขยะแบรนด์โลตัสได้ ที่โลตัสสาขาใหญ่ (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ผ่าน Lotus’s SMART App

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ช่วยกันแยกขยะในครัวเรือน เพื่อช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปบริหารจัดการต่ออย่างเหมาะสม หากทุกครอบครัวร่วมมือช่วยเหลือกันก็สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น สำหรับโลตัสในบทบาทห้างค้าปลีกที่มีสาขากว่า 2,300 แห่งที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ถือเป็นศูนย์กลางที่เข้าถึงคนในชุมชนแต่ละพื้นที่ ก็พร้อมช่วยขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งการพัฒนาสินค้าแบรนด์โลตัสที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมเปิดพื้นที่เป็นจุดรับขยะหลากหลายประเภท เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำขยะบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างคุณค่าและประโยชน์คืนแก่สังคมต่อไป”

ที่มา โลตัส