โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6 สนันสนุนวัตถุดิบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์

โลตัส เดินหน้าโครงการ อาหารดีพี่ให้น้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สนับสนุนวัตถุดิบคุณภาพจากโลตัสในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหาร สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อรับการสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงอาหารดี มีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเยาวชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลตัสด้าน Health & Well-being ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน และเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีดีเพื่อชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยสามารถโหวตโรงเรียนในชุมชนที่ต้องการให้โลตัสช่วยเหลือได้ที่สาขาของโลตัสทั่วประเทศ

 รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีที่ 6

  • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน https://bit.ly/FoodDonation23 ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 23 เม.ย. 66
  • เปิดรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 720 คน) สังกัดใดก็ได้ เฉพาะโรงเรียนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ในปีการศึกษา 2564 และ 2565
  • วิธีการสมัคร ต้องใส่ข้อมูลโรงเรียนพร้อมแนบรูปภาพ และระบุความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนอาหารให้กับเด็กนักเรียน
  • นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเมนูอาหารที่อยากให้เด็กนักเรียนได้ทาน โดยแนบรูปภาพหรือลิงก์คลิป TikTok ที่ใส่ hashtag #อาหารดีพี่ให้น้องปี6 #โลตัส เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
  • โลตัส จะคัดเลือกโรงเรียนโดยพิจารณาจากความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุน และเรื่องราวเมนูที่อยากทำให้นักเรียน และนำเสนอโรงเรียนที่น่าสนใจโดยติดบอร์ดในสาขาโลตัสในจังหวัดนั้นๆ โดยที่ลูกค้าและประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโหวตโรงเรียนที่เหมาะสมแก่การได้รับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 มิ.ย. 66 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Lotus’s – โลตัส