โลตัส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิคุณากร

โลตัส โดยฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากโครงการอบรมความปลอดภัยผู้รับเหมา Lotus’s Safety Passport ให้แก่มูลนิธิคุณากร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดยกรมแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่พิการ และลูกจ้างที่พิการจากการทำงาน โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ วังสระปทุม

ที่มา โลตัส