โครงการอาหารดีพี่สอน หนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างโลตัสและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา(ConnextED)

โครงการอาหารดีพี่สอน หนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างโลตัสและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา(ConnextED) จัดขึ้นที่โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่ จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อมาประกอบอาหาร ที่ดีมีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการลดขยะอาหาร หรือ food waste ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

Cr.Lotus’s