โลตัส น้องๆเยาวชน และพี่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำภาชี ร่วมกันปลูกต้นกล้า ในโครงการ เยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen New World

โลตัส น้องๆเยาวชน และพี่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำภาชี ร่วมกันปลูกต้นกล้า ในโครงการ เยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen New World ที่ร่วมกับมูลนิธิอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำกล้าไม้ไปปลูกในพื้นที่กว่า 180 ไร่ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นำภาชี จ. ราชบุรี รวมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 107,000 กล้า ในป่าชุมชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ และอุทยานแห่งชาติ รวม 5 แห่ง ภายใต้โครงการ “ซีพี ร้อยรักษ์โลก” ร่วมปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
ต้นกล้าจากโครงการซีพีร้อยรักษ์โลก สร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนให้มีรายได้จากการดูแลกล้าไม้ ทดแทนรายได้หลักที่ขาดหายไปจากวิกฤติโควิด-19 อีกด้วย