โลตัส สาขาชนบท ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่นำถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วย น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ถุง ไปมอบให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านท่าข่อย หมู่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

วันนี้เพื่อนพนักงานตลาดโลตัส สาขาชนบท ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่นำถุงยังชีพซึ่งประกอบไปด้วย น้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ถุง ไปมอบให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านท่าข่อย หมู่ 13 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ภายในพื้นที่ไม่สามารถออกมาได้ และโลตัสจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆต่อไป