โลตัส รับซื้อแตงโมกว่า 30,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดในภาคใต้

โลตัส รับซื้อแตงโมกว่า 30,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดในภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการกระจายผลผลิตที่รับซื้อตรงไปยัง 27 สาขาภาคใต้ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้เข้าถึง และบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพดี พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้ เชิญชวนลูกค้าของเราในภาคใต้ ช่วยกันสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร ทานแตงโม หวาน ชื่นใจ ด้วยกันนะคะ
นอกจากนี้ เราเตรียมช่วยเหลือเกษตรกรสวนแตงโมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนจะรับซื้อแตงโมเพิ่มเติมและกระจายไปยังภาคอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย