โลตัส ร่วมกับ PMG จัดหลักสูตรพิเศษ “ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์” ยกระดับผู้ประกอบการกว่า 100 ราย สู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ขยายทั่วประเทศ ต่อยอดการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้ SME ไทย

โลตัส ร่วมกับ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น (PMG) ผู้นำด้านการยกระดับ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ออกแบบหลักสูตรพิเศษ “Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์นำร่อง 4 รุ่น พัฒนาผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยของโลตัสที่ต้องการขยายธุรกิจ ได้เรียนรู้แบบเจาะลึกเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ ผ่านการติวเข้มแบบไฮบริดทั้งออนไลน์และออนไซต์กับผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ สนับสนุนพื้นที่ขยายสาขาในโลตัสทั่วประเทศ ผสาน CP Seeding Social Impact ต่อยอดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมหลังจบหลักสูตร เพื่อสร้างรากฐานและสนับสนุน SME ให้เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดอย่างแข็งแกร่ง พร้อมจับมือกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) แนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนหาแหล่งเงินทุนและการจัดการเครดิตบูโร สนับสนุนการขยายธุรกิจของ SME แบบรอบด้าน เดินหน้าการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

คุณเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มุ่งเดินหน้าเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยสนับสนุนพื้นที่เช่าในโลตัสกว่า 2,300 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกิจกรรมพิเศษร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ เปิดพื้นที่สำหรับขายสินค้า SME ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ คือการพัฒนาแฟรนไชส์เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจและขยายโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้า จึงเป็นที่มาของโครงการ Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ ที่ โลตัส ร่วมออกแบบหลักสูตรพิเศษกับ PMG ช่วยพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME แบบครบรอบด้าน ทั้งให้ความรู้ สนับสนุนพื้นที่ขาย จัดสรรแหล่งเงินทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการ SME โดยเป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการรายย่อยของโลตัสให้เข้าใจและสามารถพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ขยายสาขาสร้างการเติบโตทางธุรกิจของตนเองได้ โดยผู้ประกอบการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพียงการขายในโลตัสเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปต่อยอดขยายธุรกิจของตนเองต่อไปได้อีกด้วย  และร่วมกับ และเรายังจับมือกับ SME D Bank ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนหาแหล่งเงินทุน ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการเครดิตบูโร และบริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งเมื่อจบหลักสูตร ผู้ประกอบการที่สอบผ่านจะได้รับโอกาสในการร่วมออกบูธในงาน SMART SME Expo และกิจกรรมอื่น ๆ ของโลตัสและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่าน  CP Seeding Social Impact ที่จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยโปรโมทร้านค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากผู้ประกอบการจะได้ความรู้ที่สามารถนำไปขยายธุรกิจได้จริงแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันได้อีกด้วย”

กิจกรรม Lotus’s SMART SME ติวเข้ม SME สู่เถ้าแก่แฟรนไชส์ จะจัดขึ้น 4 รุ่น ตลอดปี 2566 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 088-452-4373 และ 094-983-9650 หรือสมัครทางเว็บไซต์ http://bit.ly/3kDCJaG ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป