ชมผลงานด้าน Process Improvement และ Innovation ฝีมือพนักงานจากทั่วประเทศ และสำนักงานใหญ่ในงานแม็คโครอินโนเวชั่น

เป็นประจำทุกปีที่ชาวแม็คโครอินโนเวชั่น จะมาพร้อมกัน เพื่อชมผลงานด้าน Process Improvement และ Innovation ฝีมือพนักงานจากทั่วประเทศ และสำนักงานใหญ่ ที่จัดทำขึ้นตลอดทั้งปี ภายใต้โครงการพอใจวันเดียว ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ซึ่งได้คัดเลือกโครงการต่างๆ กว่า 1,000 โครงการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จนเหลือ 10 โครงการสุดท้าย เพื่อนำเสนอบนเวที เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้

ความพิเศษของปีนี้ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดงาน ซึ่งจัดออกมาในรูปแบบ Virtual Event หรือ อีเวนท์เสมือนจริง ที่เชื่อมโยงทุกคนถึงแม้จะอยู่ต่างที่กัน ไม่ว่าจะเป็นแม็คโคร ประเทศไทย หรือต่างประเทศ จะได้รับประสบการณ์เดียวกัน ประกอบไปด้วย
1. Website นำเสนอผลงานนวัตกรรม จำนวน 30 ผลงานทาง Website ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมชม กว่า 5,500 คน ใน 1 สัปดาห์
2. ถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทาง Zoom และทาง Website เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติได้รับชมแบบใกล้ชิดติดขอบเวที ด้วยเทคนิค CG แสง สี สุดล้ำ มีจำนวนพนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชม ทั้งทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ กว่า 3,000 คน

โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. อาจารย์ พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3. อาจารย์ จรณ์ ส.จุฑามณี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการนวัตกรรมภายในกลุ่มฯ ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มซีพี ออลล์

ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอ พร้อมข้อแนะนำที่มีค่า และเป็นประโยชน์ เพื่อให้เจ้าของโครงการสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต