แม็คโคร ส่งมอบน้ำดื่ม 5,328 ขวด ให้กำลังทหาร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณศรัทธร วิญญูหัตถกิจ ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาแม่ริม พร้อมพนักงาน ที่เป็นตัวแทนบริษัทมอบน้ำดื่ม 5,000 ขวด ให้กำลังทหาร ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน อีกทั้งได้ร่วมช่วยกันสมทบน้ำดื่มให้อีก 328 ขวด โดยมี พันเอก พงษ์ยุยทธ งามเกษม รองหัวหน้าส่วนปฎิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร