แม็คโครสาขาสุราษฎร์ธานีมอบหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ จำนวน 1,320 ชิ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แม็คโครสาขาสุราษฎร์ธานี โดยคุณจุมพิต จันสุข ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับพนักงาน ได้มอบหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์ จำนวน 1,320 ชิ้น ให้กับ คุณวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร