แม็คโคร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ซีพีแรมร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และมอบความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์”ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณฉัตรคณา เฉียบแหลม ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาเลย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ร่วมกันส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี พ.ต.ท. แถม บงแก้ว ครู สบ.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 นายตำรวจนิเทศ รับมอบ และมี คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่ราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีมอบ

และในวันเดียวกันทีมงานแม็คโครสาขาเลยได้มอบความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนผ่านโครงการ “โชห่วยรุ่นเยาว์” ในเรื่อง 8 ขั้นตอนการจัดการร้านค้าปลีก สำหรับจัดการสหกรณ์ที่โรงเรียนของตน รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ นักเรียนทุกคน

ทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร