แม็คโคร คว้า 2 รางวัลจากงาน ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY จากเวที Influential Brands ประเทศสิงคโปร์

รางวัลแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากที่สุด สาขา Supermarket (Top Influential Brands) โดยมีคุณฌอน หวอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลงและสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัล แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสูงสุดต่อเนื่อง

และ คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร รับรางวัล Outstanding Leader สำหรับการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงธุรกิจของแม็คโคร ที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค