แม็คโคร ต่อยอดโครงการวัคซีนไซเบอร์ รู้ทันกลโกง ต้านภัยออนไลน์

หลังจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนาม MOU กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ล่าสุด แม็คโคร ได้จัดกิจกรรมแจกแผ่นผับให้ข้อมูลความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกค้าแม็คโครที่เป็นผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผู้กำกับตรวจคนเข้าเมือง จ.สมุทรปราการ , รตอ. หญิง วาวจุฑา แสงนภา รองสารวัตร กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ กองตำรวจสื่อสาร และ คุณอารี วชระพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรม ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ 21 มีนาคม 2566