ตามไปดูสยามแม็คโครจัดงาน Makro 4.0 Innovation Awards 2020 คัดเลือกสุดยอดโครงการนวัตกรรมประจำปี 2020

Makro Innovation ได้จัดงาน Makro 4.0 Innovation Awards 2020 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เพื่อคัดเลือกสุดยอดโครงการนวัตกรรมในบริษัทสยามแม็คโคร ทั้งจากสโตร์ต่างๆ และจาก Head Office เพื่อคัดเลือกสุดยอดโครงการนวัตกรรมในปี 2020 โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 โซนหลัก ดังนี้

1. โซนตลาดสินค้านวัตกรรม ที่เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด 18 ร้านค้าจากหลากหลายผู้ประกอบการ โดยได้รับการตอบรับอย่างคับคั่งจากผู้ร่วมงานกว่า 700 ท่าน

2. โซนนิทรรศการ ที่ให้ความรู้ และแสดงความเป็นมาของโครงการนวัตกรรมของบริษัทแม็คโคร จากตัวแทนแผนก และสาขาต่างๆ ที่ทั้งสิ้น 8 โครงการ ภายในงานมีกิจกรรมให้พนักงานลงคะแนนโครงการที่ชื่นชอบ โดยโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 60% ได้แก่ โครงการถุงผักยืดอายุ จากแผนก Commercial Fresh Food

3. โซนการแข่งขันโครงการนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน ดังนี้
1) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2) คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพี ออลล์
3) คุณจรณ์ ส.จุฑามณี รองผู้จัดการทั่วไปด้านนวัตกรรมภายใน กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์

โดยจากโครงการทั้งหมด 10 โครงการ ผลการตัดสินรางวัลสุดยอดนวัตกรรม ได้แก่ โครงการ เบเกอรี่ผลิตง่าย ขายคล่อง กำไรดี๊ดี แผนก Commercial Fresh Food ที่ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตเบเกอรี่ เน้นการลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมทั้งการใช้พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการได้พัฒนาสินค้าเบเกอรี่ โดยใช้เทคโนโลยี Frozen ที่มีสามารถควบคุมมาตรฐานด้านสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติ และเนื้อสัมผัส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการ Promotion Intelligence Speed (Ispeed) สโตร์ 73 แม่สอด ที่ได้พัฒนาการปรับราคาสินค้าโปรโมชั่น โดยการสร้างฐานข้อมูลรายการสินค้าโปรโมชั่น ที่ต้องปรับราคา และให้ AI ช่วยทำการตรวจสอบ และมีเมล์เตือนเมื่อมีราคาไม่ตรงกับที่ต้องการปรับ พร้อมเมล์ส่งให้ผู้จัดการสาขาทำการตรวจสอบและอนุมัติ การปรับราคาดังกล่าวแทนการอนุมัติในกระดาษ

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการ Smart Item lookup จากแผนก Business Information Technology ที่ได้สร้าง Mobile Application ที่รวบรวมข้อมูลของสินค้า ที่พนักงานที่สาขาจำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการและการบริการลูกค้าทั้งหมด มาไว้ที่เดียว เพื่อความคล่องตัวของการทำงาน