แม็คโครเสริมทัพเครือซีพี ร่วมพาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 เคียงข้างเชื่อมโยงทุกชุมชน ในฐานะผู้นำค้าส่งและค้าปลีก สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามซีพี–ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าช่วยเหลือคนไทยในวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในมุมมองของคุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นไว้ว่า “ในฐานะของผู้นำทางด้านค้าส่งและค้าปลีก แม็คโครสามารถผสานการเชื่อมโยงกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม”

พิสูจนน์ได้จากการที่แม็คโคร 145 สาขาในพื้นที่ 66 จังหวัดทั่วประเทศ เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่คอยเชื่อมโยงกับชุมชนในการส่งต่อความช่วยเหลือด้านต่างๆ กระจายสู่พี่น้องคนไทย โดยเฉพาะภายใต้ โครงการ ซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ตั้งแต่การมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นำส่งอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลสนามในต่างจังหวัด สนับสนุนสถานที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มอบอาหารและน้ำดื่ม แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการซื้ออาหารจากร้านค้ารายย่อย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบอีกทีหนึ่ง เป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด

สำหรับ “แม็คโคร” แล้วนั้นนโยบายเคียงข้างผู้ประกอบการ ถือเป็นพันธกิจสำคัญของการดำเนินธุรกิจตลอด 32 ปีในเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตเช่นนี้  แม็คโครยังคงช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในหลายๆด้าน อาทิ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยการรับซื้อกุ้งขาวจากเกษตรกรโดยตรงจำนวนกว่า 1,500 ตัน เพิ่มช่องทางระบายผลผลิตและนำไปกระจายขายทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงโครงการหนุนผู้ประกอบการรายย่อย จัดแคมเปญ แม็คโคร จัดให้ ผนึกกำลัง เพื่อชุมชนโชห่วย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จำนวนถึง 60 ราย นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากแบรนด์พันธมิตร ประเภทเครื่องดื่มและของกินของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมของร้านโชห่วย จำนวนมากกว่า 10,000  รายการ มาจัดแคมเปญภายใต้กลยุทธ์ ลด-แลก-ลุ้น ยังตอกย้ำความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยของแม็คโคร สร้างโอกาสให้ธุรกิจรายเล็กสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์เช่นนี้

นอกจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่แม็คโครได้เข้าไปสนับสนุน คือ ภารกิจโรงพยาบาลสนามซีพี–ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์ การผนึกกำลังระหว่าง 3 องค์กรใหญ่ในการสร้างโรงพยาบาลสนามมาตรฐานระดับภูมิภาค รองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองและสีส้มจำนวนกว่า 600 เตียง ที่เกิดจากความห่วงใยของคุณ ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อพี่น้องประชาชนไทยและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการสืบสานปณิธานจิตอาสาของในหลวงรัชกาลที่ 10

“ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือฯ รู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่เครือฯเข้าไปช่วยเหลือสังคม ซึ่งการสร้างโรงพยาบาลสนามถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยคนไทยได้เป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้ ในภาวะที่จำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย การสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ก็จะช่วยรองรับปริมาณผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลักได้อีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และเป็นพนักงานคนนึงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็รู้สึกอุ่นใจที่เครือฯยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์เช่นนี้”

ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลหลัก โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบครันตั้งแต่การติดตั้งท่อระบบระบายอากาศบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยเพื่อดูดไอระเหยจากผู้ป่วยแต่ละเตียง สามารถระบายอากาศได้สะดวกในครั้งเดียว การวางระบบอากาศภายในโซนดูแลผู้ป่วยในระบบ Negative pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆ การติดตั้งระบบท่อกรองน้ำระบบ RO ในการกรองน้ำสะอาดสำหรับอุปกรณ์การแพทย์  โดยเฉพาะการใช้ในผู้ป่วยที่ฟอกไตที่ต้องใช้น้ำสะอาดในการรักษา มีห้องแล็ป ห้องเอ็กซเรย์ ห้องยาและเวชภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก รวมถึงระบบสื่อสาร 5G ที่ครบสมบูรณ์ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  CCTV อินเทอร์คอม และระบบเสียงตามสายทั่วพื้นที่ในโรงพยาบาลสนาม อีกทั้งยังนำหุ่นยนต์นำทางผู้ป่วยเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลดสัมผัสและลดปริมาณเจ้าหน้าที่

ไม่เพียงแต่สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนาม แต่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงช่วยเหลือสังคมไทยตามหลักค่านิยม 3 ประโยชน์ มาอย่างต่อเนื่อง คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชานเป็นหลัก แล้วจึงตามด้วยประโยชน์แก่องค์กร โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เครือฯได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยทุกภาคส่วน ตั้งแต่การสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนไทย ทั้งกลุ่มเปราะบางและบุคลกรทางการแพทย์ กว่า 32 ล้านชิ้น รวมถึงโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร ที่จัดสรรพื้นที่ปลูกยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและผนึกกำลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯแจกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรฟรีให้กับประชาชนไทยจำนวน 30 ล้านแคปซูล อีกทั้งยังมีโครงการครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนข้าวกล่องจากร้านอาหารรายย่อยและอาหารของเครือฯแจกฟรีจำนวน 2 ล้านกล่อง ให้กับชุมชนใน40 จุดบนพื้นที่สีแดงทั้ง กทม. และปริมณฑล

“แม็คโครดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ โครงการที่เครือฯ ทำ พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และในฐานะการเป็นผู้นำด้านค้าส่งและค้าปลีก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จะเดินหน้าเชื่อมต่อกับชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน”