มาร่วมเคลื่อนไหวเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดีไปด้วยกัน กับโครงการ Movement for Life

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมูลนิธิเพื่อนศิลปะ ขอเชิญเพื่อน ๆ มาร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของระบบสมอง กับโครงการ Movement for Life ที่รวมสื่อการสอนสำหรับ ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่มีความต้องการพิเศษและเด็กออทิสติก

👉🏻มาร่วมกิจกรรมในวันที่ 21- 22 และ 28- 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านช่องทาง ดังนี้

⭐️ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จำกัดไม่เกิน 80 ท่าน

⭐️ลงทะเบียนอบรมทางออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom สำหรับบุคคลและหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ได้

⭐️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 085-100-3050 หรือ www.fotaf.org

#MovementforLife #thaimediafund #fotaf #truetogether #embassyofportugal