คณะผู้บริหาร บริษัท เมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค จำกัด เข้าพบเอกอัครราชฑูตไทยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร บริษัทเมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค จำกัด นำโดย คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการ เขตประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เข้าพบ คุณมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเมียนมาร์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน ข่าวสารแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ ในปี 2566 นี้ ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย กรุงย่างกุ้ง

ที่มา บริษัท เมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค จำกัด