คณะผู้บริหาร เมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฉลอง 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ‘ไทย-เมียนมา’

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท เมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค จำกัด นำโดย คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการ เขตประเทศเมียนมาร์ พร้อมด้วย คุณพงศ์ธร แก้ววรรณา Chief Financial Officer และคณะผู้บริหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเมียนมากับไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำเมียนมาที่มีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน คณะนักธุรกิจ และชุมชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเมียนมา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาที่สำคัญกว่า 200 คน ณ บริเวณลานหญ้าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ที่มา บริษัท เมียนมาร์ ซีพีไลฟ์สต๊อค จำกัด