ซีพีออลล์เดินหน้า 7 Go Green ทั้งรณรงค์ลดใช้ถุง ร้านประหยัดพลังงานยังเอาขยะพลาสติกมาทำถนน

ซีพีออลล์เดินหน้านโยบาย 7 Go Greenอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์ลูกค้าลดใช้ถุง การสร้างร้านประหยัดพลังงานรวมทั้งการนำขยะพลาสติกมาทำเป็นถนน อย่างในภาพคือ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นถนนที่ทำมาจากขยะพลาสติกที่มาจากสำนักงานซีพี ออลล์, 7-11, ศูนย์กระจายสินค้า

ถนนนี้เป็นการจัดการขยะที่มีอยู่ มา recycle แปรรูปผสมขยะพลาสติกกับยางมะตอยให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง plastic road ยังมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ต่อการกัดเซาะของน้ำอีกด้วย โดยซีพีออลล์นำร่องแล้ว 2 สาขาและเตรียมขยายผลต่อไป

Cr:Pr CP ALL