ซีพีเอฟ จับมือชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ร่วมดูแลป่ายั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ นำชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 หมู่ 4 บ้านห้วยบง ต.พัฒนานิคม และ หมู่ 4 หมู่ 11 ต.โคกสลุง และกลุ่มไทยเบิ้งซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก อ. พัฒนานิคม รวม 40 คน เรียนรู้นวัตกรรมการปลูกป่าที่เขาพระยาเดินธงที่กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างสำนึกรักษ์ป่าของคนในชุมชนและถ่ายทอดต่อสู่รุ่นลูกหลาน

คุณหิรัญ ศิริสลุง อายุ 52 ปี ชาวบ้าน หมู่ 4 ต.โคกสลุง อาชีพปลูกไผ่หวานและพืชสวนครัว เล่าว่า ซีพีเอฟเข้ามาให้ความรู้ชุมชนเรื่องการทำการเกษตร อาหารปลอดภัย ซึ่งชาวบ้านยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้คลาดเคลื่อน การทำโครงการปลูกผักปลอดสารนอกจากจะทำให้มีรายได้แล้ว ที่สำคัญคือ ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย เพราะที่ผ่านมาผลการตรวจเลือดของชาวบ้านบางรายพบว่ามีสารปนเปื้อนในเลือดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน คือ มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

“ผมอยู่ในตำบลโคกสลุงมาตั้งแต่เกิด เคยมองว่าพื้นที่เขาพระยาเดินธงหมดประโยชน์ไปแล้ว เพราะป่าเสื่อมโทรม แต่ได้ไปเห็นป่าตอนนี้ รู้สึกตื่นตาตื่นใจมาก ขอบคุณซีพีเอฟที่ตอบแทนคืนกลับสู่ชุมชน เป็นประโยชน์มหาศาลกับชุมชน คนเป็นหมื่นครอบครัวที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ เป็นโอกาสของคนในพื้นที่ ถ้าป่าสมบูรณ์แบบนี้ คนมีแหล่งอาหารจากป่ามายังชีพ ไม่มีเงินก็ไม่ตาย” คุณหิรัญ กล่าว

ด้าน คุณน้ำเพชร กรตุ้ม อายุ 26 ปี ชาวบ้านจากหมู่ 11 ต.โคกสลุง เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขฯ เล่าว่า ได้รับการชักชวนจากผู้ใหญ่บ้านที่มาบอกกับคนในหมู่บ้านว่าซีพีเอฟเข้ามาส่งเสริมโครงการปลูกผักปลอดสาร ซึ่งที่บ้านของตนก็มีการปลูกมันสำปะหลังและพืชอื่นๆไว้ขาย เช่น มะพร้าว มะขาม มะม่วง กล้วย ข้าวโพด เป็นต้น หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการที่ปลูกผักที่ถูกต้อง รู้วิธีการทำปุ๋ย ทำน้ำหมัก ฯลฯ ทำให้สามารถนำมาใช้กับสวนเกษตรที่เราทำอยู่ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ขึ้นไปเห็นป่าบนเขาพระยาเดินธงที่มีต้นไม้ขึ้นเขียวเต็มไปหมด แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เรามองจากข้างล่างขึ้นไปที่เขา เห็นแต่ต้นไม้แห้งเหลือง เห็นแต่หิน แต่ตอนนี้ป่าสมบูรณ์ขึ้นมาก ดีใจที่สามารถรักษาป่าตรงนี้ไว้ได้

คุณประทีป อ่อนสลุง ชาวบ้านตำบลโคกสลุงคณะทำงานกลุ่มไทยเบิ้ง ในฐานะผู้ประสานงานหลัก “โครงการสร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง” กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนปลูกผักปลอดสารเพื่อบริโภคแบ่งปันกันเองในชุมชนและส่วนที่เหลือนำมาจำหน่ายสู่ตลาดของชุมชน และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย ฯลฯ ตอกย้ำความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีซีพีเอฟช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเตรียมดิน การทำปุ๋ย สนับสนุนถังสำหรับกักเก็บน้ำ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และกรมป่าไม้ ได้เข้ามาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 5,971 ไร่ ในโครงการ“ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”

โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง”ที่ซีพีเอฟร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ กรมป่าไม้ และชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง มุ่งมั่นอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พื้นที่ 5,971 ไร่ โดยระยะที่ 1 มีระยะเวลา 5 ปี (ปี2559-2563) สามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งเป็นป่าสีเขียวที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน “โครงการสร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง” เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อร่วมดูแลรักษาป่า กำหนดเป้าหมายดำเนินงาน ปี 2562- 2566 โดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคเอง เพื่อสุขภาพที่ดี