กลุ่มพืชครบวงจรจัดกิจกรรม “Rice for Life คืนความสะอาดให้หาดชะอำ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ชาวกลุ่มพืชครบวงจร โดยธุรกิจข้าวครบวงจรร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมดีๆ”Rice for Life คืนความสะอาดให้หาดชะอำ”ช่วยกันเก็บขยะบนหาดชะอำ ไม่ให้ขยะลงทะเล
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันนะคะ

Cr:Pasi Sutthiprapa