ซีพีแรม ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคผ่านกิจกรรม “CPRAM Junior Chef” รุ่นที่ 21

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณธัญยธรณ์ สุขุมาลพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรม “CPRAM Junior Chef” รุ่นที่ 21 ภารกิจดีดีเพื่อสังคม ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งลูกหลานพนักงานในเครือฯ ได้สร้างประสบการณ์ในการทำอาหารที่มีประโยชน์ ปั้นซาลาเปา ทำข้าวผัด แต่งหน้าเค้กตามจินตนาการ รวมถึงปลูกผักที่สามารถนำไปรับประทานได้

ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร อีกทั้ง ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง การสร้างสุขภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการบริโภคให้กับเด็ก และเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ณ ศาลากมลปัญญา บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

Cr:Pr CPRAM