ผู้บริหารเครือซีพีร่วม ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมภริยาคุณมาริษา เจียรวนนท์ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร คุณขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 410 รูป ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดยส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวง มี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และมีพระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยองคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งในส่วนของภาคเอกชน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้ว ยังมีบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ บมจ.ไทยเบฟฯ บ.บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น

Cr:Pr CPG