เครือซีพี ซีพีเอฟ ทรู ร่วมกับ สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟและทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 (ITE2019) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ภายใต้แนวคิด Social Innovation in the city ครั้งแรกกับการรวบรวมสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง และเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมบรรยายในหัวข้อ “TRUE Social Innovation for Sustainability” โดยกล่าวว่า แนวคิดเรื่อง Social Innovation คือการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน วัตถุประสงค์ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว

แต่ยังคาดหวังให้ภาคธุรกิจเข้ามาช่วยผลักดันในเรื่องของความยั่งยืน คือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือฯมีนโยบายที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้ทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม และหน่วยงานภาครัฐต่างๆในประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการทำงานของโครงการ TRUE Social Innovation for Sustainability ผ่านแพลทฟอร์ม “แอพพลิเคชั่น” และ “อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สร้างสมดุลทางธรรมชาติ ส่วนภาคการเกษตร มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ชื่อว่า“บัวลอย” เพื่อใช้วัดระดับความลึกของน้ำ ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการทำเกษตรได้ และแอพพลิเคชั่น Smart Adventure ช่วยเตือนภัยและป้องกันช้างป่าเมื่อเข้ามาภายในเขตหมู่บ้านหรือพื้นที่ทำการเกษตร ป้องกันการสูญเสียและลดการปะทะระหว่างคนกับสัตว์

นอกจากนี้คุณณฐมน กะลำพะบุตร ผู้จัดการสำนักบริหารและส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ กับการทำนวัตกรรมเพื่อสังคม” พร้อมกับภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ บางจาก มิตรผล และเทใจดอทคอม

cr:Pr CPG