ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟได้รับความสนใจต่อเนื่อง สถาบันอิศรา และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร บสส.9 เยี่ยมชม

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันอิศรา นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บสส. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารได้มาตรฐานสากลของซีพีเอฟที่มีนักวิทยาศาสตร์และะนักวิจัย 200 คน ที่ร่วมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงมีโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ที่สามารถผลิตนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อทดลองตลาดได้ทันที ในการขับเคลื่อนซีพีเอฟสู่การเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืน

โดย ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซีพีเอฟ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Cr:Pr CPF