ซีพี ออลล์ มอบเงิน 1 ล้านบาท จากโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” ให้กับ รพ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

CP ALL ทยอยมอบ 77 ล้าน แก่ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ จากโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” คุณพัชรี คนรู้ ผู้บริหารร้านสาขาโครงการ GVC ABAC (บางนา กม.25 ) พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท จาก โครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” ให้แก่ โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมี คุณภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเสาธง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมงาน

สำหรับแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งในแคมเปญ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” สามารถรวบรวมยอดเงินสมทบได้กว่า 77 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านโครงการต่างๆตามปณิธานของบริษัท “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

Cr:Pr CP ALL