ซีพีแรม เดินหน้าชวนพลังคนรุ่นใหม่ร่วมโครงการไร้ Food Waste ปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซีพีแรมร่วมลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เชิญชวนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ในการร่วมรณรงค์ลดความสูญเปล่าทางอาหาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมั่นคงทางอาหารของโลก ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า รวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

Cr:Pr CPRAM