TNN เปิดตัวรายการใหม่ EEC Focus อัพเดททุกความรู้ทุกความเคลื่อนไหว การลงทุน

TNN เปิดตัวรายการใหม่ EEC Focus อัพเดททุกความรู้ทุกความเคลื่อนไหว การลงทุน ใน EEC รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น. เริ่มเทปแรก 5 กค.