ซีพี ออลล์ จัดงานดังกึกก้อง เฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance ยกระดับธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน

ซีพี ออลล์ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ กับโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่หัวใจธรรมาภิบาล ในงานเฟ้นหาสุดยอด Mister & Miss Good Governance จัดโดยสำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ ศูนย์ HR Governance เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนความเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และตอกย้ำถึงการยกระดับธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยมี คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ว่าซีพี ออลล์ ดำเนินงานอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ เพราะมีความโปร่งใส ในการดำเนินงาน และยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นให้พนักงานทุกคน เป็นทั้งคนเก่งและคนดี

บรรยากาศตลอดทั้งงาน เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกองเชียร์จากสำนักต่างๆ ที่มาร่วมให้กำลังใจ โดยมีผู้บริหารระดับสูง คุณพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสายงาน และระดับสำนัก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมงานกว่า 70 ท่าน โดยคุณก่อศักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารระดับสำนัก ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขององค์กร ด้วยการคัดเลือก Mister & Miss Good Governance เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานคับคั่งไปด้วยพนักงานจากทุกๆสายงาน ทุกๆสำนัก ที่มาร่วมส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวด Mister & Miss Good Governance จำนวน 124 คน ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนสื่อสารเรื่องธรรมาภิบาล มาประชันความสามารถด้านธรรมาภิบาลบนเวที ณ ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

ผลการประกวดจากการแสดงความสามารถบนเวที และตอบคำถามด้านธรรมาภิบาล ทีมชนะเลิศ ได้แก่ คุณฐิติวัสส์ งามวิศิษฐ์ศิลป์ และสุดารัตน์ พุทธชาติ ตัวแทน Mister & Miss Good Governance จากบริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ตำแหน่ง สุดยอด Mister & Miss Good Governance ไปครอง โดยมี คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติมอบรางวัล ส่วนรางวัลขวัญใจด้านธรรมาภิบาล ทั้งหมด 3 สำนัก ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าลำพูนและเชียงใหม่ ,ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ และสำนัก Center of Excellence และรางวัลกองเชียร์แรงดีไม่มีตก ได้แก่ บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด

งานนี้ถือเป็นการปลุกพลังด้านธรรมาภิบาลที่มีอยู่ในตัวของคนซีพี ออลล์ ทุกคนอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีธรรมาภิบาล ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สอดคล้องกับปณิธานของ ซีพี ออลล์ ที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

Cr:PR CPALL