ซีพีออลล์ มอบเงินให้โรงพยาบาลไปแล้ว 34 โรงพยาบาลจากโครงการลดวันละถุง คุณทำได้ เฟส2

ซีพีออลล์ยังคงเดินหน้ามอบเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศให้ครบ 77 โรงพยาบาลภายใต้โครงการลดวันละถุงคุณทำได้เฟส2 ล่าสุดมอบให้กับ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จ.พังงา ลำดับที่ 32 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนองเป็นลำดับที่33 และโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตากเป็นลำดับล่าสุดลำดับที่ 34 และจะมอบจนครบ 77 โรงพยาบาล