ซีพี-เมจิ จัดโครงการครูต่างชาติ จิตอาสา พัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนไทย

ซีพี-เมจิ ไม่เพียงหึความสำคัญการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพยังมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรของชาติให้กับระบบเศรษฐกิจในยุค 4.0และเป็นการยกระดับฐานะของประชาชนในชาติอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิทองทศ ในการจัดหาครูอาสาชาวยุโรป เข้าสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบ้านแสนสุขซึ่งอยู่ในโครงการconnexted เป็นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู และสอนให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ในชีวิตปะจำวันและเมื่อวันที่ 4 ก.ค หน่วยงานsustainable ซีพีเมจิได้นำส่งครูอาสาชาวอิตาลี่ Mr.Lik ให้กับ โรงเรียนบ้านแสนสุข เพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่อไป

โดย อรวรรณ ธันย์ชนกพงศ์ CP Meiji