ข้าวตราฉัตร ร่วมจัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : ThaiTreasures”

ข้าวตราฉัตรร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ไอคอน สยาม จำกัด ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : ThaiTreasures”

งาน“ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม : ThaiTreasures” จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ไอคอน สยาม ถนนเจริญนคร