เครือซีพี ทรู จับมือมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เปิดโครงการ #เติมรอยยิ้มไปด้วยกัน “บาทเดียวของคุณ สร้างรอยยิ้มของน้อง” ชวนคนไทยร่วมบริจาคคนละ 1 บาท สมทบค่าผ่าตัดน้องๆปากแหว่งเพดานโหว่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันรอยยิ้มสากล ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำพันธกิจร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน สานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เปิดโครงการ #เติมรอยยิ้มไปด้วยกัน ชูแนวคิด “บาทเดียวของคุณ สร้างรอยยิ้มของน้อง” เชิญชวนลูกค้าและประชาชนชาวไทยบริจาคเพียงคนละ 1 บาท เพื่อร่วมมอบโอกาสให้น้องที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สามารถยิ้มได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งการผ่าตัดรักษาเด็ก 1 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 บาท

โดยโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมผ่าตัดรักษาเด็กให้ได้ครบ 1,000 คนภายในปี 2562 จึงผนึกศักยภาพบริษัทในเครือฯ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ โดยลูกค้ากลุ่มทรู 30 ล้านคนสามารถบริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช หรือใช้ทรูพอยท์ 100 พอยท์ ร่วมบริจาค 10 บาท และเปิดช่องทางให้ชาวไทยทุกคนร่วมบริจาคได้ผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี ชื่อบัญชี Operation Smile Thailand เลขที่ 009-8-00444-3 เพื่อนำเงินทั้งหมดส่งมอบให้มูลนิธินำไปเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดและรักษาน้องๆ ผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข บริจาคได้ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทุกปีมีเด็ก 2,000 คนเกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่ ส่งผลต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีเด็กอีกเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดแก้ไข อีกทั้งเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย มองเห็นโอกาสที่จะมีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เหล่านี้

จึงผนึกศักยภาพในเครือเปิดโครงการ “เติมรอยยิ้มไปด้วยกัน” ในวันรอยยิ้มสากล ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปี เพื่อระดมทุนรับบริจาคเงินภายใต้แนวคิด “บาทเดียวของคุณ สร้างรอยยิ้มของน้อง” ซึ่งมีที่มาจากมุมมองที่จะเชิญชวนลูกค้าของบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งหากบริจาคเงินเพียงคนละ 1 บาท ก็จะได้เงินรวมเป็นจำนวนมากพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดรักษาน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ได้ โดยการผ่าตัดรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 1 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 บาท

ซึ่งโครงการครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะร่วมผ่าตัดรักษาเด็กให้ได้ครบ 1,000 คนภายในปี 2562 โดยลูกค้าสามารถบริจาคผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช หรือใช้ทรูพอยท์ 100 พอทย์ แทนเงินบริจาค 10 บาท รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย บริจาคผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี ชื่อบัญชี Operation Smile Thailand เลขที่ 009-8-00444-3 นอกจากนี้ เครือฯ ยังช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้คนในสังคมมีส่วนร่วมสมทบโครงการ โดยเปิดรับบริจาคได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือ อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด

มร.เควิน เจ บูเวส์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือและมอบการผ่าตัดให้กับผู้ป่วยยากไร้ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 จวบจนปัจจุบันเราได้มอบการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้กับเด็กๆ และผู้ป่วยไปแล้วกว่า 13,000 ครั้ง การดำเนินงานของมูลนิธิฯ คงไม่อาจสำเร็จได้หากขาดการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น และได้ให้การสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และในปีนี้เราหวังว่าโครงการ “เติมรอยยิ้มไปด้วยกัน” จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านและช่วยให้เราสามารถสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ และผู้ป่วยได้ครบ1,000 คนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2552-2555 กลุ่มทรู จัดโครงการอมยิ้ม เชิญชวนร่วมบริจาค ณ ทรู ช้อป 89 สาขา ส่งมอบเงินเข้ามูลนิธิ ฯ รวม 2.8 ล้านบาท และปี 2558 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเงินสนับสนุน 15 ล้านบาท อีกทั้งปี 2561 – 2562 เปิดช่องทางรับบริจาค ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ระบบ USSD และ SMS รวม 767,910 บาท พร้อมจัดสรรพื้นที่ในทรูช้อป และบนเว็บไซต์ weloveshopping.com ให้มูลนิธินำสินค้ามาจัดจำหน่าย รวมทั้งร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมมีส่วนร่วมในการบริจาคผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ และล่าสุด สนับสนุนอุปกรณ์และระบบสื่อสารทางไกล ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถใช้ VDO Conference ติดต่อกับแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายในการติดตามผลการผ่าตัดคนไข้ เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

วิธีการร่วมบริจาค
1.ส่ง SMS ในระบบทรูมูฟ เอช ไปที่หมายเลข 96555 โดย
• พิมพ์ 1 เพื่อบริจาค 1 บาท
• พิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท
• พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท

2. ใช้ทรูพอยท์ 100 พอยท์ ร่วมบริจาค 10 บาท
3. บริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
4. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัล แอมบาสซี ชื่อบัญชี Operation Smile Thailand เลขที่ 009-8-00444-3