พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้คุณก่อศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพี ออลล์ ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไร่ขิง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสามพราน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งในปีนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 2,884,401.90 บาท

สำหรับวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สร้างโดย “สมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (พุก)” มีหลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครปฐมและชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือมาอย่างช้านาน ปัจจุบันมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ทั้งสิ้น 80 รูป